Psychologie rosného bodu

Psychologie rosného bodu

Když je situace zahuštěna výpary, nudou, špatnou náladou;

 

když celá atmosféra kondenzuje,

 

když se láme chléb;

 

když se odděluje zrno od plev;

 

když odpadávají masky z obličejů, ve kterých se dusí;

 

až tehdy zaznívá výkřik opravdového člověka,

 

který pomalu stírá své orosené čelo,

 

protože Rozum neví nic o cestě Srdce. 

 

 

 

 

   ZPĚT   Zpět na předchozí stránku