MouchaCopak se to v roji much odehrává za podivnost, pomyslel si člověk a strčil do bzučícího víru hlavu.

 

V prostoru visela moucha. Pojednou s bzukotem vystřelila vzhůru.  Letí a letí, až se dostane mimo gravitační pole Země. Stále letí a překonává i Sluneční soustavu, letí dále, až nakonec vylítne ze své domovské galaxie a dostává se do velkého Prázdna.

 

Letí a letí, už nemá sil, ale přece jenom dosáhne galaxie Třínohé palice. Dosedne na planetu Rohan a zhluboka oddechuje.

 

Mouchu najde tvor, který nemá ani barvu ani tvar

 

Copak je to za podivnost, pomyslel si tvor a dloubnul svou myšlenkou do bzučícího chomáčku.

 

Moucha naráží na všechny možné strany, ale je uvězněna v neznámé myšlence a nemůže se z ní dostat ven.

 

Nakonec prorazí lidskou mysl, zakrouží v žaludku, dostane se do paty a vyletí loktem ven. 

 

   ZPĚT   Zpět na předchozí stránku